Turizm Yerleri

Herakleia Salbace

Kent Denizli ili, Tavas ilçesinin 10 km kuzeybatısında bulunan Vakıf köyü sınırları içindedir. Yerleşim daha çok kuzeydeki sur ile çevrili bölgede yoğunluk kazanmaktadır. Heracleia Salbace, antik coğrafyada belirtilen Caria ile Phrigya bölgelerini ayıran Babadağ(Salbace) sıra dağlarının güneyindeki bugünkü Tavas ovasına bakan eteklerinde yer almaktadır. Caria kenti olarak bilinir.

Heracleia ile Aphrodisias’ı küçük Tmelos’a (Kır pınar) çayı doğal sınır olarak ayırmaktadır. Her iki kentin de Nehir Tanrısı Tmelos’tur Heracleia; batısında Aphrodisias, güneyinde Apollonia ve Tabae, güneydoğusunda Sebastopolis ve Kidrama ile yakın ve çağdaş kentler durumundadır. Önemli yapıları, kenti çevreleyen Roma dönemi suru ve stadyumdur.

Stadyum

Antik kenti çevreleyen sur ile bugünkü Vakıf köyünün arasındadır. Doğu-batı yönünde olan stadyuma ait, yamaçlarda bazı basamaklar görülmektedir. Batı kısmındaki basamaklar ise tamamen tahrip olmuştur.
 

Heracleia Hieronu

Herakleia Salbace antik kentinin yaklaşık 4 km. doğusunda, bugünkü Tavas-Kızılcabölük kasabasının 1 km. kuzeydoğusunda, Ören Sırtı ve Kocapınar mevkii diye adlandırılan yerdedir.  Salbacos (Babadağ) dağının sırtında yer alan Hieron dikdörtgen şeklindedir. Dört tarafını plakalardan oluşan kabartmalar çevirir. Kabartmalarda Armetis, Apollon, Pan, Dionysos ve Herakles ile ilgili mitolojik sahneler işlenmiştir. Milattan sonra 1.yy Roma dönemine aittir. Üçgen alınlıklarda 12 burcu temsil eden simgeler yer almaktadır.Aphrodisias lı ustalar tarafından yapılmıştır. Yörenin ileri gelen bir yöneticisine ait bir anıt mezardır. Burada mezar sahibi kendini tanrılarla birlikte göstererek tanrılara yakınlığını anlatmaya çalışmıştır. Hieron’un yer aldığı Höyüğün eteklerinde neolitik döneme ait el aletleri bugün Pamukkale Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir