Nüfus Kütükleri

Bu bölüm Tavas Nüfus Müdürlüğü’nün Kızılcabölük’e ait nüfus kütükleri taranarak hazırlanmıştır. Bundan önceki sayfalarda gördüğümüz 1844 lü yıllardaki Kızılcabölük’ün her üç mahallesini bir arada alfabetik olarak gösterdiğimiz listede yer alan lakapların ve sülale İsimlerinin bazıları değişikliğe uğrasa da ekseriyeti günümüze kadar gelmiştir. 1934 de çıkan soyadı kanununa göre herkes bir soyadı almak zorunda olduğundan, bazıları kendi sülale isimlerini veya lakaplarını aynen soyadı olarak aldıkları gibi bazıları da hiç alakası olmayan soyadları da almışlardır. Mesela: Çıralıoğulları Çıralı, Aydınlıoğulları Aydınlı, Berberoğulları Berber soyadını alırken; Ali Köseoğulları Erkli, Işın, Şabanoğulları Şurgun, Tımışoğullan Aydın gibi soyadı almışlardır. Bundan dolayı farklı soyadı alan sülaleler de vardır. Böylece aşağıdaki listede bir yandan hangi sülalelerin hangi soyadlarını aldıklarını gözlemlemek mümkün olduğu gibi, öte yandan bu sülalelerin kaç haneye ayrıldığını da görmek mümkündür

Burada belirtmemiz gereken bir diğer husus da şudur: Eski kütük defterleri yeni harflere çevrilirken yanlış okumalar ve yanlış kaydetmeler neticesi ortaya çok garip durumlar da çıkmıştır .Mesela: ”Gevrekoğulları ‘nın Osmanlıca yazılışını ”Türkoğullan, Gökoğulları, Kürkoğulları, Kürekoğulları ve Gevrekoğulları” diye beş ayrı şekilde okumuşlar ve bu şekilde yeni kütüğe geçmişlerdir .Böylece aynı sülalenin insanları sanki aynı soyadı almış beş ayrı sülaledenmiş gibi görünüyor .

Son olarak eski kütükler değişirken ve Tavas Nüfus İdaresi’nin yangından sonra tuttuğu kütüklerde; ”Yakıt ve Yakut” soyadını alan ”Tahtlıoğulları”, Tahtalıoğulları şeklinde okunmuş ve bu şekilde kütüğe işlenmiştir. Şimdiki ”Tahtalılar” sülalesiyle bir alakaları yoktur

Hangi Sülaleler Hangi Soyadları Aldılar

Kavak Mahallesi

Abdan oğulları: Süyün

Ağaç oğulları: Ağaç

Ali Köse oğlu: Aktan

Ali Köse oğulları: Erkli

Arap İlyas oğlu (Fettah): Işın

Arap İlyas oğlu (Süleyman): Süğün

Atmacaoğulları: Atmaca

Atmacaoğlu (Süleyman): Atmaca

Aydınlı oğulları: Aydın

Ayvalı oğulları: Aydınlık

Ayvazca oğulları: Aydınlık

Ayvazca oğulları: Aydınlık

Devamını Arşiv Belgelerinde Kızılcaboluk adlı kitapta bulabilirsiniz

Not: Bu yazı Prof. Dr.İsmail YAKIT Hocamızın yazmış olduğu Arşiv Belgelerinde Kızılcabölük adlı kitabından alınmıştır.