Odalar ve Hanedarlar

Odaların nevilerini ve hanedarlarını tanıtmadan evvel Kızılcabölük’te geçmiş tarihimizdeki misafirlik, köy ve mahalle odaları ve bu odalara bakan, yükümlülüklerini üstlenen hanedarları tanıtma daha uygun olacaktır. Köy ve kasabalarla diğer yerleşim bir imlerindeki gelen misafirlerin ağırlanması, konuk edilmesi, ihtiyaçlarının görülmesi amacıyla mahalle halkı ve bazı hayırseverler tarafından inşa edilmiş odalara “Köy odaları” denilmekte olup, bu odaların […]

Geleneklerimiz

Kızılcabölük’te eskiden görücü usulüyle evlenilirdi. Uzun savaşlar, ailelerin çiftçilik ve hayvancılıkla geçinmeleri erken evlenmeyi zorlamış ve kalabalık aile yaşantısı vardı. 1950’li ve 1960’11 yıllara kadar oğlan 16-17 yaşına gelince evlendirilirdi Aile kız aramaya başlar. Oğlanın beğendiği kız varsa sorulur, aile beğenir, uygun görürse istenir. Genellikle ana ve babanın istediği kız oğlan beğense de beğenmese de […]

Ören Tepesi

Herakleia Salbace Kent Denizli ili, Tavas ilçesinin 10 km kuzeybatısında bulunan Vakıf köyü sınırları içindedir. Yerleşim daha çok kuzeydeki sur ile çevrili bölgede yoğunluk kazanmaktadır. Heracleia Salbace, antik coğrafyada belirtilen Caria ile Phrigya bölgelerini ayıran Babadağ(Salbace) sıra dağlarının güneyindeki bugünkü Tavas ovasına bakan eteklerinde yer almaktadır. Caria kenti olarak bilinir. Heracleia ile Aphrodisias’ı küçük Tmelos’a […]

Araştırmalar

1. Eşraftan Ahmet Çilen Sarıkavak mevkiindeki bağında asmaları budarken, deli olarak tanıdığımız ve Tavas’ta oturan Dağbağlı Mehmet yanına geldi. -Amca ben acıktım, senin ekmek torbanda zeytin, peynir, pekmez, yufka var. Bana bunlardan yedir dedi. -Bende itiraz etmeden, merak ve heyecanla bu yiyeceklerden çıkarıp yufka ile yedirdim. Karnını doyurduktan sonra emniyetle dua ederek: -Hacılara git inşallah […]

Yöresel Yemeklerimiz

ARAP AŞI Orta boyda taze bir piliç az ateşte haşlanır. Tavuk, yenilebilecek kıvama geldiğinde haşlama işlemine son verilir. Ateşten indirilen tavuğun suyu, ayrı bir kaba süzülerek alınır. Bu tavuk suyuna çorba kıvamı verecek kadar duru su ilave edilir ve iki kısım buğday unu karıştırılarak kaynatılır. Çorba hafif hafif fokurdamaya başladığında damak tadına uygun miktarda (bir […]

Tarım ve Hayvancılık

Ekili ve Dikili Tarım Adı geçen temettuat defterlerinde Kızılcabölük’ün 1844’lerdeki iktisadi yapısını çok iyi inceleme imkanı mevcuttur. Özellikle ziraat konusunda ekili tarım ve dikili tarım şeklinde iki grupta inceleme şansımız vardır.Ekili olandan hınta (buğday), şa’r (arpa), ilaf (yulaf) ve dan (mısır) anlaşılmakta, dikili olanlar için sadece ”bağ” tabiri geçmektedir. Tabiki bağda çeşitli meyve ağaçlan bulunduğundan […]

Diyanet Arşivi

Bu bölümde Kızılcabölük’ten yetişmiş meşhur üç Tavas Müftüsü ile ilgili bilgi ve belgelere yer verilecektir. Bu belgeler için Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı Arşivi ile halen İstanbul Müftülüğü Arşivinde muhafaza edilen eski Şeyhülislamlığa ait arşivden yararlanılmıştır . Bilindiği gibi, 1871’den 1961 yılına kadar 90 yıl süreyle beş muhterem zat Tavas Müftülüğü görevini ifa etmiştir. Bunlardan üç […]

Nüfus Kütükleri

Bu bölüm Tavas Nüfus Müdürlüğü’nün Kızılcabölük’e ait nüfus kütükleri taranarak hazırlanmıştır. Bundan önceki sayfalarda gördüğümüz 1844 lü yıllardaki Kızılcabölük’ün her üç mahallesini bir arada alfabetik olarak gösterdiğimiz listede yer alan lakapların ve sülale İsimlerinin bazıları değişikliğe uğrasa da ekseriyeti günümüze kadar gelmiştir. 1934 de çıkan soyadı kanununa göre herkes bir soyadı almak zorunda olduğundan, bazıları […]

Mesleki Yapı

Türk aile yapısı dikkate alındığında bir hanede büyükbaba, büyükanne, oğullar, gelinler ve torunlar çoğu kez aynı çatı altında ve birer göz odalarda kalırlardı. Her bir oda; musandıra adı verilen banyosu, mutfak için kullanılan ocağı( şömine )yla beraber aynı zamanda oturma ve yatak odasıydı. Böylece her bir evde ortalama bu şekilde 4-5 oda mevcut olup her […]

Kültürel Yapı

Temettuat defterlerinin önemli bir yanı da sadece kazanç ve emlak tesbiti değil, aynı zamanda şahısların ad, lakap, baba, dede adlarının tesbitin de bizlere tarihi kaynaklık da etmeleridir.Bu gibi sülale tesbitleri yörenin tarihi, sosyal ve kültürel analizleri açısından oldukça önemlidir. Şimdi Kızılcabölük’ün genelinde 19. asırdaki isim ve lakapların genel bir değerlendirmesini yapalım. Kullanılan isimler açısından ele […]